Revitalizácia Parku Janka Kráľa

Zámerom samosprávy je revitalizácia Parku Janka Kráľa, tzv. Staničák. Komunikácia k tomuto zámeru sa začala s obyvateľmi ešte v roku 2016 zisťovaním názorov na danú lokalitu participatívnym plánovaním. Návrhy občanov boli zapracované do krajinársko-architektonickej súťaže, ktorého víťazom sa stal riešiteľský kolektív: Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Zuzana Andrejovská, Bc. Lýdia Kolarčíková.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2017

Krajino - architektonická súťaž

2020

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt