Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská – Hraničná popri Trnávke

Zámerom projektu je prepojiť mesto Trnava od Zelenečskej po Hraničnú v Modranke rozšírením cestičky popri Trnávke, ktorá je obľúbená cyklistami aj chodcami. Vznikne tak nový úsek cyklotrasy v dĺžke 1,2 km. Spoločná cestička bude vybudovaná na mieste terajšieho chodníka, ktorý bude rozšírený a osvetlený.

Práve prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2017

Projektová dokumentácia

2017

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt