Športový areál Základnej školy na Námestí SUT

Pokračujeme v obnove športovísk školských areálov, pretože chceme, aby mali školáci kvalitné priestory na športovanie a hry počas vyučovania aj mimo neho, a zároveň tieto priestory otvárame aj pre verejnosť.
V popoludňajších hodinách, počas víkendov a prázdnin si môžete zašportovať v zrekonštruovaných areálov základných škôl na Ulici Jána Bottu, Vančurovej či Maxima Gorkého, ku ktorým sa čoskoro pridá aj ZŠ na Námestí Slovenského učeného tovarišstva.

Rozloha riešeného územia: 7 372 m2

Hodnota investície
predbežne 1 255 454 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2020

Ideový koncept

2021

Projektová dokumentácia

vypracovaná kompletná projektová dokumentácia- pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, dokumentácia k realizácii stavby.

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt