Verejné osvetlenie cestičky pre chodcov a cyklistov popri Trnávke

Zhruba 850 metrov dlhý chodník, ktorý spája Vajslovu dolinu a Modranku, bude lemovať nové verejné osvetlenie. Vďaka tomu bude prechádzka týmto úsekom príjemnejšia aj bezpečnejšia. Osvetlenie bude nainštalované od mosta na Mikovíniho ulici až po Hraničnú v Modranke.

Samospráva má pripravený projekt prepojenia mesta Trnava od Zelenečskej po Hraničnú v Modranke rozšírením tejto cestičky, ktorá je obľúbená cyklistami aj chodcami. Vznikne tak nový úsek cyklotrasy v dĺžke 1,2 km. Práve prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

Hodnota investície
115 976 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2017

Projektová dokumentácia

2017

Územné rozhodnutie

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021-2022

Realizácia

Dokončený projekt