Výmena starých kontajnerov za polopodzemné – Družba

Polopodzemné kontajnery pribúdajú od roku 2016 v celej Trnave, zámerom samosprávy je inštalovať ich postupne na všetkých stojiskách v meste.
Výhodami polopodzemných kontajnerov sú ich kapacita (približne päťnásobná pri kontajneroch na zmesový odpad a trojnásobná pri skle, plaste a papieri), ochrana pred hlodavcami a inými zvieratami, vyhadzovaním či rozfúkaním odpadkov a v neposlednom rade aj estetický vzhľad. Nádoby sú okrem toho vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, čím je možné efektívne plánovať frekvenciu odvozu odpadu a šetriť tým finančné prostriedky.

Na sídlisku Družba bolo v roku 2019 vybudovaných v druhej etape osemnásť stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad.

Hodnota investície
417 144 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2019
Kategória
Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights