Výmena starých kontajnerov za polopodzemné – Kopánka a Prednádražie

Polopodzemné kontajnery pribúdajú od roku 2016 v celej Trnave, zámerom samosprávy je inštalovať ich postupne na všetkých stojiskách v meste.
Výhodami polopodzemných kontajnerov sú ich kapacita (približne päťnásobná pri kontajneroch na zmesový odpad a trojnásobná pri skle, plaste a papieri), ochrana pred hlodavcami a inými zvieratami, vyhadzovaním či rozfúkaním odpadkov a v neposlednom rade aj estetický vzhľad. Nádoby sú okrem toho vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, čím je možné efektívne plánovať frekvenciu odvozu odpadu a šetriť tým finančné prostriedky.

Po sídlisku Prednádražie v roku 2021 boli inštalované kontajnery na uliciach Saleziánska, Rovná, Spojná, Poštová, Veterná. Výmeny starých kontajnerov za nové sa v roku 2022 dočkajú aj obyvatelia na uliciach A. Kubinu, Kalinčiakova, J. Bottu 29, Rovná a Veterná.

Medzitým pripravujeme projektové dokumentácie aj na zvyšné časti mesta, aby sme prechod na tento čistejší a efektívnejší variant umožnili čo najskôr.

Hodnota investície
281 846 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2021

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

ohlásenie drobnej stavby

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2022

Realizácia

Júl 2022

Dokončený projekt