Výmena starých kontajnerov za polopodzemné – Prednádražie

Polopodzemné kontajnery pribúdajú od roku 2016 v celej Trnave, zámerom samosprávy je inštalovať ich postupne na všetkých stojiskách v meste.
Výhodami polopodzemných kontajnerov sú ich kapacita (približne päťnásobná pri kontajneroch na zmesový odpad a trojnásobná pri skle, plaste a papieri), ochrana pred hlodavcami a inými zvieratami, vyhadzovaním či rozfúkaním odpadkov a v neposlednom rade aj estetický vzhľad. Nádoby sú okrem toho vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, čím je možné efektívne plánovať frekvenciu odvozu odpadu a šetriť tým finančné prostriedky.

V roku 2021 bolo na sídlisku Prednádražie realizovaných 5 stojísk s kruhovými polopodzemnými kontajnermi na uliciach Mozartova, Botanická, L. Van Beethovena a Šafárikova a 13 stojísk so štvorcovými kontajnermi na uliciach Mozartova, Tajovského, Čajkovského, L. Van Beethovena, Botanická, Šafárikova, G. Dusíka, K. Mahra a Lomonosova. Plochu stojísk tvorí zámková dlažba.

Po sídlisku Prednádražie je plánovaná výmena kontajnerov na uliciach Saleziánska, Rovná, Spojná, Poštová, Veterná.

Hodnota investície
516 126 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2021

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

ohlásenie drobnej stavby

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt