Výmena umelého trávnika na Lokomotíve

Futbalové ihrisko v areáli Lokomotívy na Družbe má nový umelý trávnik III. generácie s výškou vlasu 60 mm. Priestor sa skvalitnil a je možné ho využívať celoročne. Dôvodom rekonštrukcie bol najmä opotrebovaný technický stav a požiadavky na bezpečnosť.

Rozloha riešeného územia 7 848 m2

 

Hodnota investície
306 179 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2018

Projektová dokumentácia

2019

Stavebné povolenie

Ohlásenie stavebných úprav

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt