Novinky

Rekonštrukcia Hajdóczyho má nový harmonogram postupu prác a súvisiacich dopravných obmedzení

Stavebné práce v prvej etape komplexnej rekonštrukcie Hajdóczyho ulice zdržali nepredvídateľné komplikácie. Dôvodom predĺženia prác bola nestabilita podložia, ktoré sa ukázalo byť značne podmáčané spodnými vodami. To si vyžiadalo väčšie úpravy a náročnejšie spevňovanie podložia pod komunikáciami.    Vzhľadom k zdržaniu a potrebe dodržať celkový plán sa uskutočnilo pracovné stretnutie zainteresovaných strán. Cieľom bolo upraviť harmonogram výstavby tak, aby bolo možné ukončiť stavbu včas, ešte v tomto roku.      Na stretnutí v piatok 17. júna sa zástupcovia mesta ako zadávateľa, realizátor, SPP a TAVOS sa dohodli na novom harmonograme postupu prác:

  • Prvá etapa, úsek od univerzity po Legionársku ulicu, bude dokončená do 30. júna.
  • Druhá etapa, rekonštrukcia úseku od križovatky s Legionárskou po križovatku s Cukrovou a Pažitnou, začne 1. septembra a dokončená by mala byť 15. októbra.
  • Tretia etapa prestavby, úsek od križovatky s Cukrovou a Pažitnou po križovatku so Slnečnou, sa uskutoční hneď po dokončení prvej etapy, 1. júla. Práce by mali byť ukončené 15. augusta. To za predpokladu, že nedôjde k prestojom pri realizácii rozvodov a prípojok pitnej vody a plynu zo strany spoločností TAVOS a SPP.   
  • Štvrtá etapa, úsek od križovatky so Slnečnou po križovatku s Maximiliána Hella + 50 m, sa bude rekonštruovať už od 28. júna do 31. augusta.

Prijatý harmonogram dáva predpoklad, že koncom októbra budú ukončené práce na celej ulici. Samozrejme, ak nenastanú podobné problémy ako pri prvej etape.     

Ako budú vyzerať dopravné obmedzenia

Počas celej doby prestavby bude nevyhnutná úplná uzávera Ulice Jána Hajdóczyho v závislosti na jednotlivých etapách. Vstup bude možný iba pre peších, osobná doprava sa dostane len na komunikácie napájajúce sa na Ulicu Jána Hajdóczyho. Parkovanie bude možné v priľahlých uličkách, všetky uzávery a obmedzenia dopravy budú vyznačené dočasným dopravným značením odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom.    Ďakujeme za vašu trpezlivosť s uzáverou ulice počas stavebných prác a za rešpektovanie dopravného značenia. Veríme, že dočasné nepohodlie spôsobené stavebnými prácami bude stáť za to.