Participatívne plánovanie

Rozbieha sa participatívne plánovanie obnovy vnútrobloku medzi Bučianskou, Vladimíra Clementisa a Tehelnou

Trnavská samospráva chce v najbližších rokoch obnoviť všetky vnútrobloky v meste. Do návrhov úprav týchto priestranstiev zapája prostredníctvom participatívneho plánovania aj verejnosť, pretože to, ako by mal daný priestor vyzerať po úprave, vedia najlepšie jeho obyvatelia a návštevníci.

Najnovším projektom tohto druhu je revitalizácia vnútrobloku medzi Bučianskou, Vladimíra Clementisa a Tehelnou. Mesto zverejnilo online dotazník, v ktorom zbiera spätnú väzbu od obyvateľov ohľadne súčasného stavu lokality spolu s ich návrhmi na jeho úpravu. Dotazník je možné vyplniť do 15. mája 2021. Obyvatelia riešeného územia nájdu dotazníky v tlačenej forme vo svojich poštových schránkach.

Hlavným objektom záujmu samosprávy sú oblasti pracovne nazvané Kopec (časť za pumpu na Bučianskej), Lúka (priestor popod sídlom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Lesík (plocha nad bývalou školou V Jame paralelná s Ulicou V. Clementisa). Verejnosť sa však môže vyjadriť aj k celému rozsiahlemu vnútrobloku a k jeho napojeniam na ďalšie dvory, sídliská a ostatné časti mesta.

Trnavčania budú mať okrem dotazníkov možnosť vyjadriť svoj názor aj na verejnom online stretnutí, ktoré sa uskutoční prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams vo štvrtok 6. mája o 17.00 h. V prípade záujmu o účasť je potrebné prihlásiť sa vopred na adrese planovanie@trnava.sk. V e-maili treba uviesť svoje meno a priezvisko, prihlásenie je možné do stredy 5. mája.

„Online stretnutie je určené pre tých, ktorí majú chuť rozprávať sa o tomto priestore podrobnejšie a do hĺbky,“ hovorí Viera Kiseľová z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave. „Zaujíma nás charakter tejto lokality a radi by sme sa dozvedeli viac o jej špecifikách. Na online stretnutí uvítame každého, kto sa bude chcieť podeliť o podrobnosti.“

Výsledky dotazníka i podnety z verejného stretnutia budú spracované do záverečnej správy, ktorá bude jedným z podkladov na prípravu novej podoby lokality. Spätná väzba od obyvateľov pomôže efektívne pristúpiť k úprave tohto priestoru.

Revitalizácia uvedeného vnútrobloku nadväzuje na pripravovanú obnovu dvorov na Tehelnej. Tento projekt už má svoju konkrétnu podobu, občania sa mohli s vizualizáciami oboznámiť na februárovom online stretnutí s projektantkou. Dvory na Tehelnej sa dočkajú realizácie v roku 2022.

Viac informácií o participatívnom plánovaní verejných priestorov v Trnave nájdete na adrese participacia.trnava.sk.