Novinky

Štvrtý revitalizovaný dvor na Hospodárskej je už priechodný

Práce na premene obytného priestoru, dvora D na Hospodárskej ulici, budú čoskoro ukončené. Aktuálne je dvor spriechodnený pre chodcov aj cyklistov, obnovili sa a doplnili spevnené plochy a chodníky. 

Dvor D dlhodobo slúži ako výrazná komunikačná spojnica, prepája Hospodársku s Hodžovou ulicou a s Parkom Janka Kráľa. Teraz sa funkčnosť a estetika vnútrobloku posúvajú na vyššiu úroveň.Vďaka presunutiu cyklochodníka zo stredovej časti sa tu vytvoril priestor na pobytovú plochu. Vzniklo tak príjemné miesto na relax, odpočívadlo pod korunami čerešní. Plochu z materiálu, ktorý umožňuje vsakovanie dažďovej vody, dopĺňa nový mobiliár. Zároveň vznikol chodník pre chodcov, ktorí vďaka tomu nebudú odkázaní na používanie cyklochodníka. Odteraz je prechod aj prejazd vnútroblokom oveľa bezpečnejší. Priestor však toho poskytne ečte viac.

Terén v okolí je upravený tak, aby ľudia týmto priestorom nielen radi prechádzali, ale mali chuť tu aj chvíľu zotrvať, odpočinúť si, či zahrať sa. V nadväznosti na chodníky budú vysadené trávovo-bylinné spoločenstvá. Odstránili sa invázne a odumreté dreviny, areál materskej školy bude oddelený živým plotom. Súčasťou projektu je rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetleniavytvorenie vodozádržných opatrení v podobe vsakovacích mís a vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov.  

Úpravy dvora sú súčasťou revitalizácie prvých štyroch dvorov na Hospodárskej ulici od železničnej stanice po Sládkovičovu ulicuna projekte už od januára 2018 participovali obyvatelia dotknutého sídliska. 

foto: PB