Novinky

Trnava vymenila ďalšie staré kontajnery za moderné polopodzemné

Mesto pokračuje v zámere postupne inštalovať moderné polopodzemné kontajnery na zmesový a triedený komunálny odpad na všetkých sídliskách. Najnovšie stojiská sú realizované v rámci projektu Výmena starých kontajnerov za polopodzemné – Kopánka a Prednádražie. Dokončené je stojisko s kruhovými kontajnermi na Hospodárskej a do polovice júla bude postavených desať stojísk so štvorcovými kontajnermi.

Prečo sa oplatí budovať polopodzemné kontajnery

Nové kontajnery majú oveľa väčšiu kapacitu oproti starým smetným nádobám. Tie na zmesový odpad päťnásobnú a nádoby na sklo trojnásobnú, vďaka čomu šetria životné prostredie a finančné prostriedky mesta. Polopodzemné riešenie stojísk chráni obsah kontajnera pred hlodavcami a inými zvieratami a v neposlednom rade sú oveľa estetickejšie než staré kontajnery. 

Pribudli nové stojiská

Stojisko kruhových polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad bolo 1. júna sprevádzkované na ulici:

 • Hospodárska 92 (resp. Kalinčiakova). 

Druhou časťou zákazky je vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na zmesový a triedený komunálny odpad s nadzemnou časťou štvorcového pôdorysu s rozmerom 1600 x 1600 mm. Všetky tieto stojiská budú v prevádzke najneskôr od 19. júla na uliciach:

 • Andreja Kubinu 7
 • Andreja Kubinu 14
 • Andreja Kubinu 22
 • Andreja Kubinu 21
 • Hospodárska 88
 • Hospodárska 95
 • Hospodárska 60
 • J. Bottu 29
 • Rovná 2
 • Veterná 26

Foto: Peter Vopát