Novinky

Trnava získala ocenenie CE ZA AR za architektonické súťaže

Mesto Trnava je jedným z laureátov 20. ročníka ocenenia CE ZA AR. Cenu za architektúru v kategórii Patrón architektúry samospráve udelilo predstavenstvo Slovenskej komory architektov vo štvrtok 7. októbra 2021 za architektonické súťaže. Tie sú spôsobom, ako získať viacero pohľadov na riešenie verejných priestorov a môcť z nich vybrať ten najkvalitnejší.  

O víťazovi rozhoduje nezávislá porota, v ktorej majú väčšinové zastúpenie autorizovaní architekti Slovenskej komory architektov, a preto je zaručená aj objektívnosť rozhodovania. Cieľom je dosiahnutie objektívne najlepšieho výsledku, nie cenovo najvýhodnejšieho, ako je to pri obchodných súťažiach.

Za ostatné roky Trnava vyhlásila deväť architektonických súťaží (napr. na obnovu parčíka pri Synagóge, sídliskového a školského dvora Agátka, Ružového parku, Parku Janka Kráľa či najnovšie rekonštrukciu Štefánikovej ulice). Podľa Slovenskej komory architektov ide o pozitívny príklad, ktorý je hodný nasledovania.  

„Je pre mňa silným povzbudením a záväzkom, že našu snahu koncepčne a systematicky pracovať s verejným priestorom oceňuje aj odborná verejnosť. Všetky mestské projekty sú výsledkom tímovej práce ľudí, ktorí sa tak nemalou mierou podieľajú na dlhodobom rozvoji nášho mesta, za čo im patrí aj moja vďaka,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka, ktorý prebral cenu spolu s vedúcim odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu Ondrejom Horváthom a vedúcim úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie Petrom Purdešom.  

„Robiť architektonické súťaže sa oplatí z toho dôvodu, že mesto alebo obec získa kvalitný architektonický návrh – kvalitné dielo, ktoré môže dlho slúžiť jeho občanom a môžu byť naň hrdí,“ vysvetľuje P. Purdeš. „S organizovaním architektonických súťaží sú spojené aj rôzne povinnosti a administratívne náležitosti, preto je potrebné túto formu obstarávania dobre poznať, avšak výsledok je potom potešením aj pre obstarávateľa. Rozhodne odporúčame aj iným obciam a mestám, aby sa vydali touto cestou.“