Novinky

Trnavčania diskutovali o výzvach klimatickej zmeny pre život v našom meste, úvodné občianske zhromaždenie sa vydarilo

Počas prvého júnového dňa sa Pod stĺpmi na Hlavnej ulici v Trnave uskutočnilo prvé stretnutie Občianskeho zhromaždenia. Ide o pilotnú sériu diskusií medzi mestskou samosprávou, odborníkmi a verejnosťou o adaptácii mesta na klimatickú zmenu.

Úvodné stretnutie dopadlo skvele. Účastníci a účastníčky sa chopili tém súvisiacich so zmenou klímy v meste s plnou vážnosťou. Od začiatku v komunitnej atmosfére zodpovedne diskutovali  a na záver si vzájomne zatlieskali. Cieľom mestskej samosprávy je podporiť aj touto formou občiansku demokraciu a zapojiť čo najviac obyvateľov mesta do riešení problémov, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. Preto bude vítané, keď si účastníci zhromaždenia nenechajú svoje dojmy pre seba a zapoja do debát na tému klíma a mesto aj svoje okolie.

Čo je občianske zhromaždenie?

Občianske zhromaždenie je demokratický nástroj na riešenie otázok alebo problémov, ktoré rozdeľujú spoločnosť alebo problémov, ktoré sú pre politikov ťažko riešiteľné. Je založené na princípe deliberatívnej demokracie – rokovaniach občanov o určitej problematike. Občania sú na účasť vybraní tak, aby tvorili akúsi miniatúrnu verziu spoločnosti. Cieľom zhromaždenia je prostredníctvom racionálnej diskusie dospieť k odpovedi na otázku alebo k návrhu riešení.

V zahraničí je občianske zhromaždenie etablovaný inštitút, ktorý nachádza využitie na samosprávnej aj národnej úrovni. Jednou z najaktívnejších krajín je Veľká Británia, kde sa klimatické občianske zhromaždenia usporiadali na úrovni mestských samospráv aj na národnej úrovni (Anglicko, Škótsko). Ďalšie úspešné občianske zhromaždenia sa uskutočnili v Írsku, v Gdaňsku, Nemecku, Fínsku, Washingtone, Poznani a Mostare.
Viac informácií nájdete na slovenskej webstránke občianskeho zhromaždenia.

Prínosy občianskeho zhromaždenia

Občianske zhromaždenie má podľa spoluorganizátora akcie – združenia Človek za klímu priniesť vyššiu kvalitu diskusie, v ktorej sú zástupcovia širokej verejnosti ochotní a schopní preniknúť do odbornej témy. Vďaka spôsobu, ktorým sú nastavené procesy diskusií, účastníci prinášajú väčšiu objektivitu a nezávislosť. Ďalším prínosom má byť depolarizácia verejnosti, lebo občianske zhromaždenie je vhodným nástrojom aj na riešenie kontroverzných či vypätých tém. Vzhľadom na priamu účasť zástupcov verejnosti sú rozhodnutia občianskeho zhromaždenia pre verejnosť prijateľné. Prvé stretnutie v Trnave ukázalo, že očakávaný potenciál občianskeho zhromaždenia bude možné v našom meste naplniť. Nasledujúce stretnutie, na ktorom budú mať účastníci možnosť hlbšie preniknúť do témy klimatickej zmeny, sa uskutoční v utorok 7. júna na rovnakom mieste.

Partnermi projektu sú občianske združenia Človek za klímu a PDCS.

foto: Peter Bestvina