Participatívne plánovanie

Vnútroblok na Šafárikovej prejde obnovou, obyvateľov pozývame k participácii

Participatívne plánovanie sa už v Trnave stalo samozrejmou súčasťou úprav verejných priestorov. Po pandemickej prestávke, ktorá verejné stretnutia s občanmi zmenila na online schôdze, mesto opäť rozbieha dialóg s obyvateľmi naživo. Rovnako to bude aj pripripravovanej revitalizácii vnútrobloku na Šafárikovej ulici. Verejné stretnutie sa bude konať v utorok 21. júna o 17.00 h priamo v tomto dvore.


Rozsah riešeného územia  

Diskutovať sa bude o obnove detského ihriska i celého vnútrobloku. Zástupcovia mesta sa účastníkov budú pýtať, ako by chceli tento verejný priestor využívať, ktoré aktivity by mal  podporovať, aké prvky by tu nemali chýbať a čo podľa nich pomôže vytvárať prostredie pre príjemné susedské spolužitie. Želania, názory a podnety verejnosti sa tak dostanú do projektového zadania pre architektov, vďaka čomu dvor lepšie vyhovie potrebám obyvateľov danej lokality.   Svoje idey a pripomienky budú Trnavčania môcť vyjadriť aj prostredníctvom dotazníka, ktorý sa bude do schránok rezidentov distribuovať v júli. K dispozícii bude i online verzia, o jej zverejnení na webe mesta bude samospráva včas informovať.  

Takto vyzerá vnútroblok na Šafárikovej teraz:


Ako by sa tento priestor mohol zmeniť k lepšiemu? Príďte povedať svoj názor na verejné stretnutie v utorok 21. júna.

Foto: Veronika Majtánová